Trafnidiaeth ar ôl y pandemig

Gwyliwch y cyflwyniad gan awdur a meddyliwr blaenllaw ar yr holl faterion yn ymwneud â thrafnidiaeth yn y gweminar a drefnwyd ar gyfer darllenwyr ein gwefan newyddion Cydgasglu   transportinfo.org.uk: