Adolygiad Williams Rail – beth rydyn ni’n meddwl sy’n digwydd nesaf

Mae Keith Williams a’r Gweinidog Rheilffyrdd Chris Heaton-Harris wedi nodi cynlluniau Llywodraeth y DU i gyhoeddi canlyniadau’r adolygiad i strwythur y diwydiant rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar ein profiad o gynghori ar hynt Deddfau Rheilffyrdd cynharach, dyma ein hasesiad o’r amserlen debygol a fyddai’n cael ei dilyn wrth droi argymhellion Keith Williams yn gyfraith.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn gynorthwyo eich sefydliad i gyflwyno sylwadau ar y pwyntiau a amlygwyd.