Cogitamus → Mark Walker

markMark Walker yw sylfaenydd Cogitamus. Mae ei gyngor strategol yn cynnig cyfuniad o eiriolaeth, lobïo gwleidyddol, datblygu polisi, meithrin cynghreiriaid a chysylltiadau yn y wasg er mwyn cynnig dull effeithiol o ddelio gyda chysylltiadau cyhoeddus i ein cwsmeriaid.

Rydym wedi defnyddio’r dull hwn mewn nifer o ymgyrchoedd proffil uchel, yn bennaf yn y diwydiant trafnidiaeth.  Er enghraifft;

  • Nifer o brosiectau yn y farchnad masnachfreintiau gwasanaethau rheilffyrdd – Masnach gystadleuol iawn
  • Nifer o gontractau caffael yn y maes poblogaidd o dechnoleg trafnidiaeth;
  • Y gweithredu o ddeddfwriaeth hybrid gyhoeddus/preifat sy’n cefnogi amcanion amgylcheddol
  • Y datganoli o bwerau dros drafnidiaeth o’r llywodraeth ganolog i lywodraethau lleol.
  • Ymchwiliadau gan gomisiynau seneddol/cyrff statudol
  • Gweithio dros hyrwyddwyr neu wrthwynebwyr o geisiadau cynllunio mawr yn y sectorau, morwrol, hedfan a rheilffyrdd
  • Gwella cysylltiadau diwydiannol a datrys anghydfodau;
  • Cynorthwyo âcheisiadau am gyllid cyhoeddus ar gyfer prosiectau brosiectau
  • Gweithio ar aseiniadau ymgynghori ârhandaliad

Amlygir rôl Mark gan waith Cogitamus cyfyngedig dros gwmni Trafnidiaeth Bombardier yn ystod 2011. Roedd wedi cymorthu Bombardier i sicrhau cytundeb gwerth hanner biliwn o bunnoedd ar gyfer offer signalau ar gyfer rheilffyrdd. Yna roedd rhaid i Cogitamus delio â’r canlyniadau o benderfyniad Llywodraeth y DU i gynnig contract adeiladu mawr i gwmni o dramor. Yn ystod yr ymgyrch -lle chwaraewyd rhan canolog gan Cogitamus –, dyfarnwyd bod Bomdardier yn cael y cynnig o gontract gwerth £200m ar ddiwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau dyfodol ei ffatri yn Derby.

Yn bersonol, mae Mark yn ymddiriedolwr ar fwrdd yr ymgyrch ar gyfer gwell ymddiriedolaeth elusennol trafnidiaeth. Roedd yn gadeirydd ar y bwrdd rhwng 2007 a 2014.