Cogitamus → Amdano

Mae Cogitamus yn gwmni profiadol sy’n gweithredu ym maes cysylltiadau cyhoeddus a’r diwydiant cysylltiadau yn gyffredinol. Sefydlwyd Cogitamus yn 2007.

Mae ein tîm yn ffocysu ar gyrraedd amcanion eich busnes trwy ymgyrchu effeithiol, penderfynol, moesegol sy’n ysgogi’r meddwl.

Trwy weithio ar lefelau uchaf gwleidyddiaeth, y gwasanaethau sifil, busnesau, undebau llafur a’r diwydiant gwirfoddol rydym yn cynnig mewnwelediad a fydd o gymorth i’ch brwydr a’ch ymgyrch. Byddwn hefyd yn sicrhau bod gennych fynediad hygyrch at y cymorth sydd ei angen arnoch.

Arwyddair ein busnes yw ‘Meddwl.Cynllunio.gweihtredu’. Nid yn unig rydym yn eich helpu creu strategaeth ond rydym hefyd yn sicrhau gweithrediad y strategaeth honno trwy ansawdd ein heiriolaeth, ein sgiliau ysgrifenedig ac ein gallu i feithrin cynghreiriau pwerus.

Rydym yn gwneud hyn i gyd heb ddefnyddio iaith gymhleth a damcaniaethol. Mae ein gwasanaeth wedi ei aneli at allbynnau busnes sy’n berthnasol i’ch cyfrifon ac amcanion eich sefydliad.

Dyma pam mae cwsmeriaid yn troi atom fel cynghorwyr maent allu ymddiried a dibynnu arnynt ar gyfer cyngor sy’n wybodus wrth sicrhau archebion a chontractau, yn bennaf ym maes contractau caffael cyhoeddus. Dyma pam mae pobl broffesiynol megis peirianwyr, darlunwyr ac arloeswyr yn defnyddio ein gwasanaethau.

Fel sefydliad annibynnol, gallwn gynnig ein talent a’n tîm profiadol ar gyfer y cynllunio a’r gweithredu o’ch aseiniad. Trwy ein hapwyntio, na fydd rhaid i chi ofidio dros safon ein darpariaeth. Nid gweithwyr dros dro neu weithwyr iau dibrofiad rydym.

Mae gan ein tîm arbenigedd ym meysydd megis, trafnidiaeth, telathrebu, adeiladu, cynllunio, iechyd, a chontractau caffael cyhoeddus. Mae gennym ymgynghorwyr yn Llundain, rhanbarthau Lloegr, Yr Alban, Cymru a Brwsel.